Związkowcy sugerują również, że ustawy regulujące funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego powinny zakazywać samorządowcom prowadzenia przekazanych szkół. W rozmowie z minister edukacji prezes ZNP podkreślił po raz kolejny, że sprzeciwia się zatrudnianiu nauczycieli na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
Chodzi o projekt noweli ustawy o systemie oświaty, który wpłynął w listopadzie do Sejmu.

Rząd przyjął nowe zasady egzaminowania i ograniczenia w Karcie Nauczyciela>>

Przewiduje, że szkoła będzie mogła zatrudnić dodatkowego nauczyciela do prowadzenia zajęć finansowanych przez UE, z tym że nie będzie on pracował na zasadach określonych w Karcie a obowiązywać go będą przepisy Kodeksu Pracy.
ZNP postuluje także wprowadzenie zmian dotyczących zwiększania liczby uczniów w klasach pierwszych - według związkowców asystent powinien być zatrudniany już w momencie, gdy liczba uczniów w klasie wynosi ponad 25 uczniów, a nie - jak tego chce MEN w projekcie - gdy przekroczy 27 osób.

Broniarz: nauczyciele wiedzą, kiedy mają pracować>>