Więcej pieniędzy na jednego ucznia
Weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. poz. 1977). Przewiduje ono, że subwencja oświatowa uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Finansowy standard podziału, uzyskany przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2015 r. wyniesie 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2015 r. standard A wyniesie 5304,35 zł. Będzie zatem 1,2 proc. (61 zł) wyższy od  tego z 2014 r. (5241,89 zł).

ZNP: resort edukacji zachęca do prywatyzowania szkół>>

Wyższa subwencja dla małych szkół
Zmiany obejmą też zasady subwencjonowania szkół w miejscowościach, w których liczba mieszkańców nie przekracza pięciu tysięcy. Zmieni się m.in. sposób wyliczania pieniędzy dla gimnazjów w tych ośrodkach - do uczniów takich szkół stosowana będzie nowa waga (P2) o wartości 0,27. Zmianę MEN tłumaczy faktem, że oddziały gimnazjów w większych miastach są o 14,3 proc. liczniejsze.
Projekt zakłada również wprowadzenie nowej wagi P3 o wartości 0,18 dla uczniów małych szkół podstawowych (do 70 uczniów). Dzięki temu samorządy mają mieć więcej pieniędzy na prowadzenie niewielkich placówek.
"Koszty funkcjonowania tych szkół w przeliczeniu na ucznia są wyższe, niż szkół większych, stąd zachodzi potrzeba udzielania wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te szkoły" - podkreśla resort w uzasadnieniu.

Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.>>

Nowy wskaźnik zatrudnienia nauczycieli
Rozporządzenie zmienia sposób wyliczania wskaźnika określającego liczbę pedagogów zatrudnionych na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela w samorządach, które nie prowadzą żadnej szkoły. Będzie wyliczany ze wzoru, który obowiązywał przed 2014 r. Nie oznacza to jednak, że resort nie uwzględni gmin, które nie zatrudniają nauczycieli na zasadach Karty Nauczyciela. Przy wyliczaniu wysokości subwencji dla takiego samorządu, jako płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli (Wa,i) przyjmowana będzie liczba 1. Jako że pozostałe składniki, które obejmuje wzór, mają stałą wartość, wskaźnik Di dla gminy niezatrudniającej żadnego nauczyciela wyniesie 1 zamiast - jak w 2014 r. - 0,87.

MEN sprawdzi wydawanie pieniędzy na uczniów niepełnosprawnych>>