Chodzi o nauczycieli prowadzących lekcje języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej w śród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i dojazdów dla nauczycieli wylicza się na podstawie dodatku zagranicznego bazowego określanego w rozporządzeniu prezesa rady ministrów. Przykładowo w Kazachstanie kwota ta wynosi 481 EUR, w Irlandii 495 EUR, w Rosji 520 EUR.

Ryczałt dla nauczycieli wzrośnie z 250 proc. tego dodatku, do 275 proc. w przypadku państw europejskich i do 285 proc. dodatku dla państw pozaeuropejskich.

Zmianę MEN uzasadnia wzrostem kosztów utrzymania w tych państwach. Preferencyjne warunki dla krajów spoza Europy - jak podkreśla resort - mają zachęcać nauczycieli do wybierania pracy w mniej popularnych państwach.

RPO: nazwiska autorów podstawy programowej powinny być jawne>>

Meblowanie szkolnej demokracji Maria Dudzikowa Polecamy:  Meblowanie szkolnej demokracji>>