Polskie Towarzystwo Pedagogiczne skierowało do premiera, prezydenta i marszałka Sejmu RP pismo, w którym apeluje o wsparcie dla nauczycieli i o zainwestowanie w program rozwoju edukacji.

Prezydent Warszawy apeluje o przełożenie egzaminu i matury>>

 

Edukacja priorytetem

- Żyjemy wszyscy w ogromnej niepewności, co nie oznacza, że z naszych oczu powinny schodzić sprawy najważniejsze, w tym nauczyciel teraz oraz w najbliższej i dalszej przyszłości. Z pewnością wszyscy będziemy inni, gdy wyjdziemy z tego kryzysu. Jednak to my jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszą i następujących po nas pokoleń. Zastanówmy się, czy stać nas na koszty dalszych zaniechań - podkreśla prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak w piśmie. Dodaje, że konieczna jest odpowiedź na pytanie o to, jakie są skutki i konsekwencje  pandemii  koronawirusa dla naszego życia i społeczeństw. Uważa, że konieczne jest wsparcie nauczycieli, pedagogów i wszystkie osoby pracujące na rzecz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Polsce i w polskich szkołach za granicą.

 

 

- Pomyślmy, jak przygotować obecną młodzież do radzenie sobie z kryzysami, jak integrować wspólnie siły w działaniach na rzecz dobra nas wszystkich. Dobrze zaplanowany program rozwoju edukacji oraz program inwestycyjny –skoordynowany także między krajami –zwłaszcza w dziedzinie badań, rozwoju i infrastruktury edukacyjnej, powinien być traktowany priorytetowo po tym, jak uporamy się z obecnym kryzysem - pisze prof. Joanna Madalińska-Michalak - Zastanówmy się, czy stać nas na koszty dalszych zaniechań. Wydatki na edukację to nie konsumpcja (w sensie ekonomicznym), a inwestycja. Inwestycja w przyszłość człowieka, społeczności i świata! Pomyślmy, jak przygotować obecną młodzież do radzenie sobie z kryzysami, jak integrować wspólnie siły w działaniach na rzecz dobra nas wszystkich - dodaje.

 

 

Z tego powodu Polskie Towarzystwo Pedagogiczne apeluje o to, by dobrze zaplanowany program rozwoju edukacji oraz program inwestycyjny, zwłaszcza w dziedzinie badań, rozwoju i infrastruktury edukacyjnej, został potraktowany priorytetowo po ustaniu kryzysu.