Tematem spotkania wiceministra edukacji Zbigniewa Marciniaka z dziennikarzami była organizacja zajęć wychowania fizycznego w nowej podstawie programowej. Jednym z zadań, jakie stawia przed szkołą reforma programowa jest to, aby aktywność fizyczna sprawiała przyjemność każdemu uczniowi: - Naszym celem jest wykształcenie w uczniach nawyku uprawiania sportu także po szkole i później w dorosłym życiu. Aby tak się stało muszą polubić lekcje WF-u. Dlatego chcemy, aby były one jak najbardziej atrakcyjne, jak najbardziej zróżnicowane – mówił na konferencji prasowej minister Zbigniew Marciniak. Zdaniem obecnych na spotkaniu, jednym z poważniejszych problemów polskiej szkoły jest to, że coraz więcej uczniów unika lekcji kultury fizycznej, przedstawiając zwolnienia lekarskie. Powodem jest mało zróżnicowana oferta edukacyjna. Podstawową zmianą zaproponowaną w nowej podstawie programowej  jest podział lekcji na dwie części: pierwszą obejmującą zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym i drugą realizowaną w systemie zajęć pozalekcyjnych. Obecność na obu typach zajęć będzie obowiązkowa. Jednak zajęcia realizowane w systemie pozalekcyjnym będą fakultatywne co do treści. Szkoła i rodzice zdecydują o wyborze jednego z bloków tematycznych, wśród których znajdą się profile: sportowy, rekreacyjny, turystyczny, taneczny oraz edukacja zdrowotna. W klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą jedynie systemie szkolno-klasowym w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum na tydzień przypadną 2 lekcje w systemie szkolno-klasowym i 2 lekcje w systemie pozalekcyjnym. W szkole ponadgimnazjalnej liczba zajęć w systemie szkolno-klasowym zmniejszy się do 1 godziny tygodniowo a ilość zajęć fakultatywnych pozostanie taka sama. Każdy uczeń będzie miał od 100 do 150 godzin WF-u w ciągu roku szkolnego przez 12 lat edukacji. Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, szkoły będą rozliczane z efektów nauczania poszczególnych przedmiotów. W przypadku wychowania fizycznego efektami mają być między innymi umiejętność samodzielnego oceniania przez ucznia własnej sprawności fizycznej czy zaszczepienie uczniowi praktykowania zachowań zdrowego trybu życia.

Nowy projekt, już po konsultacjach ministerstwo przedstawiło 11 lipca tego roku. Projekt podstawy programowej dla wychowania fizycznego jest dostępny na stronie MEN www.reformaprogramowa.men.gov.pl.

źródło: MEN, 31.07.2008r.