"Wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Warmińsko-Mazurskiej SSE występuje duże zapotrzebowanie na pracowników o specjalności tapicer. Dlatego Zespół Szkół Budowlanych z Olsztyna w rekrutacji na rok 2015/2016 przewiduje nabór do klas o takim profilu. " - podaje resort gospodarki.


Suwalska SSE promuje szkolnictwo zawodowe>>

SSE czynnie działają w sprawie promocji szkolnictwa zawodowego. Tworzą klasy pod swoim patronatem. Wspierają kształcenie dualne poprzez prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe. 

Strefy ekonomiczne zatrudnią absolwentów zawodówek>>