Suwalska SSE zaznacza, że szkoła zawodowa czy technikum oswaja młodych ludzi z pracą. Pozwala im nabyć umiejętności praktyczne i kompetencje tak bardzo poszukiwane w dzisiejszych czasach przez przedsiębiorców. Hasło „Specjalista z wyboru” ma zachęcać młodzież do odważnego i świadomego uczestnictwa w kształtowaniu własnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej.
Docelowo starania Strefy mają zapewnić przedsiębiorcom wykwalifikowanych, kompetentnych pracowników. Suwalska SSE chce wskazać właściwą drogę edukacyjną, której zwieńczeniem będzie kompetentny pracownik wyposażony w umiejętności adekwatne do wymagań dzisiejszego rynku pracy.

Źródło: mg.gov.pl, stan z dnia 2 kwietnia 2015 r.