Nowelizację przygotowali posłowie PO. Główne zmiany dotyczą obowiązku szkolnego sześciolatków. Ustawa wydłuży czas, w jakim rodzice sześciolatka mogą złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej uzasadniającą odroczenie obowiązku szkolnego sześciolatka. Będą to mogli zrobić nawet w trakcie roku szkolnego - do 31 grudnia (obecnie trzeba to zrobić nim sześciolatek rozpocznie naukę w pierwszej klasie).
Zmiana pozwoli także na zatrudnianie w szkole asystentów nauczycieli - osób posiadających takie same kwalifikacje jak nauczyciel - na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zmianie sprzeciwiają się nauczycielskie związki zawodowe, które obawiają się, że samorządy będą nadużywać nowych przepisów. Związek Nauczycielstwa Polskiego zamierza protestować przeciwko wprowadzeniu nowelizacji.

Polecamy: Wkrótce kolejne zmiany w prawie oświatowym