Salon gier na automatach będzie mógł być usytuowany od wyżej wymieniowych miejsc w odległości nie mniejszej niż 100 metrów. Natomiast od "innych ośrodków gier" - w odległości nie mniejszej niż 50 metrów.

Kasyna też będą zamknięte - rząd poprawił błąd w rozporządzeniu>>

 

Dalej od szkół, ale nie od przydrożnych kapliczek

Projekt określa jakie mają być minimalne odległości salonów gier na automatach od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, a także placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Wyjaśniono, że miejscami kultu religijnego nie są np. przydrożne kapliczki, które są wprawdzie czczone przez wiernych ale "nie zbierają się oni systematycznie dla uprawiania kultu w formach zorganizowanych".

 

 

Dokonując pomiaru odległości 100 metrów albo 50 metrów, należy mieć na uwadze uregulowania prawne wyrażone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, wskazujące, że odległości te "mierzone są istniejącą najkrótszą drogą dojścia, albo planowaną najkrótszą drogą dojścia, wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych, z których mogą korzystać lub korzystają piesi, nie naruszając przepisów". Sposób mierzenia odległości pomiędzy salonem gier na automatach a funkcjonującym już w przestrzeni publicznej obiektem, dotyczy zarówno salonów gier już istniejących, jak i dopiero projektowanych. Przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2021 r.