Na posiedzeniu zjawili się przedstawiciele ZNP i Grupy Ponton, ale na ich obecność nie zgodziła się przewodnicząca komisji Mirosława Stachowiak-Różecka. Jej zdaniem obowiązujący regulamin Sejmu zabrania uczestniczenia w posiedzeniach komisji osób z zewnątrz. Przewodnicząca zwróciła się do marszałek Sejmu z pytaniem, czy organizacje społeczne mogą uczestniczyć w pracach nad projektem na dalszym etapie. - Poczekamy spokojnie na odpowiedź marszałek, by nie tylko na prace podkomisji i prace nad projektem, ale już na pierwszym czytaniu były wszystkie zainteresowane strony - stwierdziła. 

Lekcja stowarzyszenia za zgodą większości rodziców

Chodzi o wniesiony przez prezydenta projekt zmian w Prawie oświatowym, zgodnie z którym organizacje chcące prowadzić zajęcia dodatkowe w szkole muszą najpierw przedstawić ich dokładny program i wskazać prowadzących i na zajęcia musi się zgodzić większość rodziców. W uzasadnieniu do prezydenckiego projektu wskazano, że opinia rady rodziców nie wystarczy, ponieważ może ona nie odzwierciedlać poglądów większości rodziców. Ponadto rodzice często nie mają pełnej wiedzy na temat treści przekazywanych dzieciom podczas organizowanych w szkole lub placówce zajęć dodatkowych.

 

Organizacje chcą przy tym być

Z wnioskiem o przełożenie pierwszego czytania tak, by organizacje społeczne mogły wziąć w nim udział przynajmniej zdalnie, wystąpiła posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica). Po krótkiej przerwie przewodnicząca komisji poinformowała, że zdejmuje punkt z porządku obrad komisji. - Zastanawialiśmy się nad tą sprawą również na prezydium. Zdawałam sobie sprawę, że projekt wzbudza zainteresowanie. Różne strony, organizacje pozarządowe i związki zawodowe pytały, czy można wziąć udział w posiedzeniu komisji. Sekretarz komisji informowała, że nie ma takiej możliwości. I wszyscy, poza ZNP, zaakceptowali to i złożyli opinie na piśmie – mówiła poseł Stachowiak-Różecka.

Na razie nie wiadomo, kiedy może być wyznaczony kolejny termin na pierwsze czytanie projektu. 

Czytaj także: Uczniowie chcą psychologa w każdej szkole>>