W Sejmie odbyło się drugie czytanie ustawy nowelizującej niektóre ustawy związane z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa). Przewiduje ona oszczędności w budżecie. Jedynie studenci i nauczyciele mogą mieć powód do zadowolenia. Głosowanie nad jej przyjęciem może się odbyć 29.10.
Nauczyciele podobnie jak w tym roku we wrześniu 2011 r. otrzymają 7-proc. podwyżkę płacy zasadniczej, a także dodatków do wynagrodzenia. Łącznie ich zarobki powinny być zgodne ze średnimi płacami pedagogów zagwarantowanymi w Karcie nauczyciela.
– Samorządy do końca września 2011 r. powinny wypłacić nauczycielom 7-proc. podwyżki. W tym czasie muszą też uwzględnić wyrównanie ich pensji od 1 września – wyjaśnia Andrzej Antolak z sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność”.
Średnia płaca nauczyciela stażysty, który rozpoczyna pracę w szkole, wyniesie 2618 zł, kontraktowego – 2905 zł, mianowanego – 3770 zł, a nauczyciele z najwyższym stopniem awansu (dyplomowani) będą zarabiać 4817 zł.
Gminy, które nie osiągną tej płacy, będą musiały do końca stycznia 2012 roku wypłacić wyrównania w formie tzw. jednorazowego dodatku uzupełniającego. Samorządy na realizację zadań oświatowych z budżetu otrzymają 37 mld zł. To o 2,2 mld więcej niż w tym roku.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 28.10.2010 r.