Gmina Tarnów postanowiła, że od przyszłego roku nię będzie zapewniać transportu uczniom uczęszczającym do prywatnej szkoły. Urzędnicy twierdzą, że w sytuacji, gdy istnieje publiczna placówka spełniająca odpowiednie wymogi, nie mają obowiązku prowadzić dowozu uczniów, którzy zdecydowali się na wybór szkoły niepublicznej. Innego zdania jest Paweł Kubicki, społeczny rzecznik praw uczniów niepełnosprawnych.
– Kwestie dowozu reguluje art. 17 ustawy o systemie oświaty, a nie art. 71, na który powołuje się miasto. I to gmina, w której dziecko mieszka, a nie organ prowadzący szkołę, do której chodzi, jest odpowiedzialna za transport. - mówi. 
Rzecznik resortu edukacji potwierdza, że fakt, czy szkoła jest publiczna nie ma znaczenia, zapewnianie uczniom bezpłatnego transportu do placówki, która jest najbliżej ich miejsca zamieszkania, jest obowiązkiem gminy, a nie organu prowadzącego. 

Źródło: "Rzeczpospolita", 3 grudnia 2012 r.