Dyrektorzy skarżą się, że system ma wiele błędów. Często mają problemy z logowaniem i wprowadzeniem nazwisk z niemieckimi literami. Zdarza się też, że system bez powodu odrzuca dane o uczniach.
– Dyrektorzy potrzebują informacji i pomocy. Dlatego też przynajmniej w pierwszych miesiącach resort edukacji powinien oddelegować więcej pracowników do obsługi infolinii – postuluje Marek Pleśniar, prezes OSKKO. Dodatkowo szkoły zwracają uwagę, że nie mają czasu na realizację nowych zadań.
– Nie mamy czasu na wprowadzanie tych danych, bieżącą aktualizacją systemu powinien się zająć dodatkowy pracownik, a na nowe etaty nie ma pieniędzy – wskazuje Ewa Józefowicz, dyrektor Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim. 

Polecamy: Do 9 kwietnia szkoły wprowadzą do SIO dane dziedzinowe za 1. kwartał 2013 r.