Przedsięwzięcie „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Jak poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, programem zostanie objętych 384 uczniów – 312 z gimnazjów i 72 ze szkół podstawowych.
„Do tej pory ze środków unijnych finansowaliśmy projekty edukacyjne dotyczące wyrównywania szans uczniów. Trochę zaniedbaliśmy prace z uczniami zdolnymi, a w regionie nie funkcjonuje spójny program pracy z takimi uczniami. To przedsięwzięcie będzie pilotażem do stworzenia dużego projektu ze środków unijnych, jakie będziemy wykorzystywali w nowej perspektywie finansowej” - tłumaczył marszałek.
Pilotażowy system wspierania uzdolnionych uczniów, który będzie realizowany przez cały 2014 rok, ma być oparty na współpracy szkół, kuratorium oświaty, uczelni wyższych i instytucji kultury, działających na polu edukacji.
Uczniowie ze swoimi opiekunami naukowymi - specjalistami z konkretnych dziedzin - i nauczycielami będą realizowali w grupach 16 projektów badawczych. Badania obejmą dziedziny, jakich dotyczą szkolne konkursy przedmiotowe.
Zajęcia mają mieć formę warsztatów oraz e-learningu. Zaplanowano szkoły letnie, seminaria i wyjazdy naukowe. W ośrodku Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) w Wólce Milanowskiej powstanie multimedialna baza, wyposażone m.in. interaktywne stoły do pracy zespołowej, gdzie uczniowie będą pracowali nad projektami.
Dla pedagogów, uczestniczących w projekcie przewidziano konsultacje, dzięki którym dowiedzą się w jaki sposób najbardziej efektywnie wspierać zdolnych uczniów.
W opinii dyrektora ŚCDN Jacka Wołowca dzieci, objęte systemem otrzymają szansę, by w przyszłości zostać wybitnymi naukowcami, czy intelektualistami.
„Projekt jest jedynie pilotażem. Mamy nadzieję, że jeżeli spełni on oczekiwania, to w przyszłości powstanie potężny projekt systemowy, którym obejmiemy zdecydowanie większą grupę uczniów z podstawówek, gimnazjów i szkół średnich, uzdolnionych nie tylko pod względem naukowym, ale także artystycznym i sportowym” - powiedział Wołowiec.
Projekt o wartości 1,9 mln zł został w całości sfinansowany ze środków unijnych, w ramach programu Kapitał Ludzki.