„To ogromne wyróżnienie, przyznawane nie bez powodu. Gratuluję wam sukcesu i wytrwałości w dążeniu do celu” – mówił do stypendystów wojewoda.

W tym roku wśród lubuskich stypendystów najwięcej jest uczniów techników – 59 osób i liceów ogólnokształcących – 55 uczniów. Nieliczną, 3-osobową grupę stanowią uczniowie liceów profilowanych. Najwięcej stypendiów otrzymali uczniowie z Gorzowa – 22, Zielonej Góry – 17, z powiatu żarskiego – 13 i żagańskiego – 9.

Stypendium premiera przyznaje się najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Jego wysokość to 258 zł miesięcznie. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach; pierwsza - do 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga - do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski. Kandydata zatwierdza potem rada szkoły, a wniosek o przyznanie stypendium dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a ten - za pośrednictwem ministra edukacji narodowej – premierowi. (PAP)

mmd/ abe/