Skargę do Trybunału wniosła albańska rodzina, która mieszka w Grecji. W maju 2011 r. u wszystkich skarżących - rodziców i dwójki dzieci, wówczas w wieku 7 i 11 lat - zdiagnozowano trąd. Cała rodzina znalazła się w szpitalu, który opuściła dwa tygodnie później - po przeprowadzeniu dodatkowych badań okazało się, że diagnoza była wadliwa. Dzieciom jednak zakazano powrotu do szkoły do momentu oceny ich stanu zdrowia przez specjalnie powołaną do tego komisję. Komisja taka zebrała się dopiero w listopadzie, a odpowiednie orzeczenie zostało wydane w grudniu. Dzieci mogły wrócić do szkoły dopiero 12 grudnia. Więcej>>>

Polecamy: XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>>