Zmiany wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która - w tej części - wchodzi w życie 14 grudnia 2017 r.

Trzy lata i dłużej
Nowy system informacji oświatowej zaczął działać w styczniu 2014 r. Zmiany miały usprawnić procedurę wprowadzania danych, ale MEN nie zdecydował się na  całkowitą likwidację starej bazy danych i oba systemy funkcjonowały równolegle.  

Jak wyjaśniał resort edukacji, wdrażając reformę, okres ten miał wystarczyć na wprowadzenie niezbędnych poprawek, porównanie danych ze zgromadzonymi w starym SIO oraz przeprowadzenie symulacji podziału subwencji oświatowej. Tak się jednak nie stało - stara baza danych funkcjonować będzie do marca 2019 r.

Nowe SIO wciąż z błędami
W 2017 r. wprowadzono zmiany w strukturze nowego systemu informacji oświatowej , upraszczając jego funkcjonowanie. Pozostawiono jedną, centralną bazę danych i umożliwiono placówkom jednoczesne wprowadzanie danych z kilku stanowisk.

Jak jednak podkreślają pracownicy szkół wprowadzający informacje do systemu, nowa baza danych wciąż nie jest wolna od błędów. Problematyczne są zwłaszcza znikające moduły i wciąż duża liczba operacji, które należy wykonać, by zaktualizować bazę.

Do starego systemu informacji oświatowej wciąż trafiać będą m.in. zbiorcze dane o liczbie uczniów, o osobach spełniających obowiązek szkolny oraz inne informacje ułatwiające przede wszystkim tworzenie statystyk.

Egzamin zawodowy na różnych zasadach
W życie wchodzą też przepisy rozstrzygające o zasadach przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach - uczniowie i słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na zasadach sprzed 1 września 2017 r.

Tak samo będzie w przypadku absolwentów techników, którzy realizowali - do roku szkolnego 2024/2025 - dotychczasową podstawę programową.

Statut branżowej szkoły I stopnia i, Lidia MarciniakStatut branżowej szkoły I stopnia i szkoły policealnej po reformie oświaty>>