Współpraca szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz wspieranie nauczania języka obcego wspomagającego kształcenie zawodowe to główne tematy spotkania Dyrektorów Generalnych do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego, które odbyło się w dniach 26-27 września w Krakowie. Organizowane cyklicznie przez każde państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w Radzie UE spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i omówienia bieżących problemów dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście polityki UE.
- To dla nas szczególny czas, ponieważ znajdujemy się o krok od wdrożenia przygotowanej modernizacji kształcenia zawodowego. Zaplanowane zmiany uwzględniają rozwiązania mające doprowadzić do znaczącej poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Polsce, jak również do lepszego dostosowania wiedzy i umiejętności absolwentów polskich szkół i uczelni do potrzeb zmieniającego się krajowego i europejskiego rynku pracy - powiedział uczestniczący w konferencji wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski.
Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciele ministerstw oraz instytucji unijnych dyskutowali m.in. o sposobach zwiększenia udziału osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, z uwzględnieniem uczenia się w miejscu pracy.
 
Źródło: MEN, 28.09.2011 r.