Od września dyrektorzy przedszkoli i gimnazjów będą musieli zapewnić dzieciom i uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W kolejnym roku szkolnym taki obowiązek zostanie nałożony na pozostałe placówki oświatowe.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole ma być dobrowolne i nieodpłatne. O taką pomoc mogą wnioskować rodzice, uczniowie oraz nauczyciele. Z kolei obowiązkiem dyrektorów tych placówek będzie zapewnienie takiej pomocy.
Samorządy nie mają pieniędzy na tworzenie w szkołach kolejnych etatów dla specjalistów, którzy mają pomagać uczniom z problemami wychowawczymi, wybitnie zdolnym i słabo uczącym się.
Zdaniem Marka Olszewskiego, wójta gminy Lubicz, wiceprzewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, po raz kolejny na samorządy nałożono nowe zadania, ale nie zapewniono im środków finansowych na ten cel. Dodatkowo w małych miejscowościach trudno będzie pozyskać tego typu specjalistów.
Zgodnie z kalendarzem do 30 marca 2011 r. – w przedszkolach i gimnazjach powinny zostać powołane specjalne zespoły pomagające uczniom, do 30 kwietnia 2011 r. – dyrektorzy przedszkoli i gimnazjów określą formy zajęć dla uczniów, od 1 września 2011 r. w przedszkolach i gimnazjach uruchamiana jest pomoc a do 30 września 2011 r. musi zostać opracowany nowy plan pomocy na kolejny rok szkolny.

Dziennik Gazeta Prawna, 13 kwietnia 2011 r., Artur Radwan