Od września 2015 r. gminy muszą zapewnić miejsca w przedszkolu dla wszystkich czterolatków. Jak jednak wskazują samorządowcy, otrzymują na ten cel za mało pieniędzy. W przyszłym będzie to 1273 zł na jedno dziecko.
– Przyznana dotacja na przedszkola ma bardziej charakter rekompensaty za pobieranie od rodziców niższych opłat. A pozostałe jej środki trafiają najczęściej na zapewnienie dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, za które w myśl obowiązujących przepisów nie mogą płacić rodzice – wskazuje Irena Koszy, naczelnik wydziału oświaty w Urzędzie Miasta w Opolu. – Natomiast to gminy w dużej mierze będą musiały we własnym zakresie znaleźć pieniądze na stworzenie miejsc w placówkach dla wszystkich czterolatków, a docelowo również trzylatków – podkreśla.

Przedszkolna dotacja bez podwyżki>>

– Aby samorządy mogły zrealizować zadanie związane z zapewnieniem wszystkim uczniom miejsc w przedszkolach, rząd powinien objąć taką samą lub zbliżoną subwencją oświatową dzieci uczęszczające do takich placówek – uważa Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. Tym bardziej, że muszą zadbać o bazę lokalową dla placówek.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 23 grudnia 2014 r.

Gmina nie sprawdzi, jak inny samorząd wykorzystał przedszkolne dotacje>>