Sądy administracyjne uchylają uchwały gmin o opłatach za pobyt dzieci w przedszkolach a bez zmiany przepisów gminy będą zmuszone likwidować placówki dla najmłodszych. Samorządy nie są w stanie zaoferować zajęć wykraczających ponad podstawę programową.
MEN zapewnia, że wprowadzi zmiany w przepisach, które skończą spór interpretacyjny na temat opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych przekraczający 5 godzin dziennie.
Minister Katarzyna Hall mówi, że chce, aby została wyraźnie oddzielona funkcja edukacyjna przedszkola realizowana przez samorządy, jako bezpłatna i dodatkowa, za którą rodzice mogą płacić.
Eksperci podkreślają jednak, że zmian wymaga też ustawa o systemie oświaty.
Sprawa jest pilna, ze względu na ryzyko zamykania gminnych przedszkoli. Samorządy zapowiadają, że będą prowadzić przedszkola czynne tylko 5 godzin co jeszcze bardziej ograniczy dostęp do nich. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem o ramowym statusie przedszkola publicznego dzienny czas pracy placówki nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 1.04.2010 r.