Mieszkanka gminy zwróciła się do dyrektora gimnazjum o udostępnienie jej informacji publicznej. Chodziło o udzielenie odpowiedzi na pytania, które odnosiły się do sposobu wydatkowania środków publicznych związanych z funkcjonowaniem szkoły.

W związku z brakiem reakcji na jej prośbę wniosła skargę na bezczynność dyrektora.

W odpowiedzi na skargę dyrektor wyjaśnił, że zwłoka w udostępnieniu informacji publicznej wystąpiła z powodu ferii zimowych i przebywania na urlopie wypoczynkowym sekretarza szkoły i głównej księgowej.

WSA uznał, iż wnioskowane przez skarżącą informacje niewątpliwie stanowiły informację publiczną.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd podkreślił, iż do obowiązków organu administracji publicznej, którym niewątpliwie w sprawach udostępnienia informacji publicznej jest dyrektor gimnazjum, należy takie zorganizowanie działania placówki, także w okresie ferii czy urlopów, żeby terminy załatwiania spraw były dotrzymane.

Ponadto, za działanie placówki odpowiada dyrektor, zastępowany przez wicedyrektora, zatem urlop sekretarza czy głównej księgowej, pozostaje bez znaczenia w sprawie – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SAB/Łd 26/17, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów