Jak podaje ZNP, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, „Struktura wynagrodzeń według zawodów” pokazuje, że nauczyciele to jedna z najgorzej wynagradzanych profesji wśród specjalistów.

Związkowcy tłumaczą, że bez znaczącego zwiększenia wydatków na oświatę nie będzie możliwa ani poprawa jakości edukacji, ani odczuwalny przed pedagogów wzrost zarobków.

- Chcemy, aby w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o rzeczywistych zarobkach nauczyciel i żeby wszyscy mieli świadomość, że minimalne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi tylko 1751 zł „na rękę” - uzasadaniał rozpoczęcie akcji informacyjnej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Związkowcy wyliczyli też, ile podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wyniesie netto - dla:
- stażysty – 86 zł
- kontraktowego – 87 zł
- mianowanego – 99 zł
- dyplomowanego – 117 zł.

Na kampanię odpowiedziało ministerstwo, które jeszcze raz podało wszystkie kwoty wynagrodzeń pedagogów, wraz z wzrostem od 1 kwietnia 2018 r., zestawiając je także ze średnimi zarobkami pedagogów (wyliczanymi na podstawie Karty Nauczyciela).

Jak podkreśla ZNP, te ostatnie kwoty nie mają nic wspólnego z realnymi zarobkami pedagogów - związkowcy wyjaśniają, że do średniej płacy wlicza się wszystkie możliwe w całej karierze zawodowej dodatki, np. dodatek za pełnienie funkcji kierowniczej, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej czy odprawę emerytalną.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>