- Jestem pod ogromnym wrażeniem polskich wyników PISA, z których Polska powinna być szczególnie dumna. Nie chodzi jedynie o zmianę systemu edukacji, ale wzmacnianie elementów, które się sprawdzają. PISA mierzy standardy edukacyjne w określonym zakresie i jest to jeden z bardzo ważnych mierników sukcesu. Jednakże dla zrównoważonego rozwoju i powodzenia należy także mierzyć poziom zaangażowania uczniów  w naukę, ich poziom samooceny oraz dążyć do większego uświadomienia uczniowskich celów. Kształcąc dzieci i młodzież (pod kątem intelektualnym, osobowym i społecznym), kraj zwiększa swe wewnętrzne możliwości i tworzy kapitał ludzki potrzebny do ciągłego rozwoju i wzrostu.- mówi doktor Quaglia w wywiadzie dla miesięcznika "Dyrektor Szkoły".

Dr Russell J. Quaglia będzie gościem specjalnym XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół oraz Kongresu Edukacja i Rozwój, które odbędą się w dniach 22-23 października 2014 r. w warszawskim Hotelu Gromada.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo udziału w wykładzie mają uczestnicy XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania się na XVI KKDSiP. Uczestnicy Kongresu będą mogli zgłosić się do udziału w wykładzie od 10 października. Decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Program XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>
Program Kongresu Rozwój i Edukacja>>