Do RPO wpłynęło wiele skarg w tej sprawie - zmiana interpretacji przepisów dotyczących dotacji dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych spowodowała, że MOW muszą oddawać zawyżone - według organów kontroli skarbowej  - kwoty.
"Do tej pory młodzieżowe ośrodki wychowawcze w Systemie Informacji Oświatowej wskazywały jako wychowanków nie tylko młodzież przebywającą w placówce, ale także skierowaną do ośrodka." - tłumaczy RPO w wystąpieniu skierowanym do MEN.

RPD: subwencja dla MOW do poprawki>>

"Obecnie, mimo takiego samego brzmienia przepisów, ich interpretacja uległa zmianie. Za wychowanka MOW uznawana jest wyłącznie osoba nieletnia przyjęta do placówki i z dniem przyjęcia wpisana do księgi wychowanków, nie zaś osoba skierowana do młodzieżowego ośrodka wychowawczego." - dodaje.
"Dyrektorzy placówek wskazują, że nie dotarły do nich żadne informacje o zmianach, natomiast obecnie placówki są zobowiązane do zwrócenia części wykorzystanej już dotacji." - podkreśla rzecznik. Zauważa, że zmiany w wykładni negatywnie mogą odbić się na funkcjonowaniu ośrodków i chce, by resort edukacji wyjaśnił tę kwestię.

Przez niejasne przepisy może zabraknąć ośrodków dla trudnej młodzieży>>