Rzecznik zapoznał się z treścią raportu o polskiej branży gier, przygotowanego przez ministerstwo gospodarki. Jak wynika z raportu, rodzice przeważnie nie są w pełni świadomi aktywności swoich dzieci w Internecie ani zagrożeń wynikających z tego faktu. Większość rodziców uważa, że system kategoryzacji gier (PEGI) jest potrzebny. Jednocześnie badani nie znali szczegółów dotyczących tego systemu. Ponad 25% badanych stwierdziło, że ich dzieci mają dostęp do gier spoza swoich kategorii wiekowych. Raport miał pozwolić na ocenę, czy istniejące mechanizmy samoregulacyjne są wystarczające, czy też konieczne jest wprowadzenie prawnych ograniczeń dostępności niektórych gier komputerowych.
RPO zwrócił się do ministra rozwoju z prośbą o przedstawienie wniosków wynikających z analizy raportu, a także o przekazanie informacji na temat ewentualnych planów opracowania przepisów, które ograniczałyby dostępność niektórych szczególnie brutalnych gier.

RPO: sprzedawcy gier powinni kontrolować wiek kupujących>>