Od dwóch lat MEN obiecuje, że stworzy nowe ramy odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, na razie jednak skończyło się na zapowiedziach.  Dyscyplinarki uregulować miała nowela Karty Nauczyciela, ale ostatecznie resort wycofał się z prac nad projektem, dlatego rzecznik praw dziecka postanowił  poprosić o wyjaśnienia dotyczące tej materii.

Postępowanie dyscyplinarne nie upoważnia do zwolnienia nauczyciela>>

W piśmie rzecznik podkreśla, że brak zmian w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej pedagogów sprawia, że zawód ten wykonują osoby, które nie powinny pracować z dziećmi. Za poważną lukę uważa przede wszystkim fakt, że tylko nauczyciele dyplomowani i mianowani podlegają obecnie obowiązującym regulacjom. Sugeruje, by przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej objęły wszystkich pedagogów i to zarówno tych pracujących w placówkach publicznych, jak i w prywatnych szkołach i przedszkolach oraz placówkach opiekuńczych.

Po samobójstwie uczennicy, dyrektorzy szkół staną przed komisją dyscyplinarną>>

"Z uwagi na skalę negatywnych zjawisk oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa uczniów niezbędne jest, aby za uchybienia godności zawodu nauczyciela odpowiadali wszyscy nauczyciele, a nie tylko dyplomowani i mianowani" - pisze RPD w wystąpieniu. Pełna treść pisma>>

Broniarz: zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym będą sprzyjać zwalnianiu niewygodnych osób>>