"Niepokojące jest to, że sądy wydają prawomocne orzeczenia w przedmiocie powrotu dziecka, działając pod presją czasu, zaś strony postępowania nie mają możliwości zweryfikowania prawidłowości wydanych postanowień" – Marek Michalak w wystąpieniu do Prezydenta RP.
Brak kontroli powoduje, zdaniem RPD, że niemożliwe jest wyeliminowanie wadliwych orzeczeń sądów rozstrzygających kwestie powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych za granicą.
"W konsekwencji dochodzi do zdarzeń, gdy mimo, że powrót dziecka do miejsca zamieszkania może narazić je na poważne ryzyko szkody fizycznej lub psychicznej albo w jakikolwiek inny sposób postawić je w sytuacji nie do zniesienia, nakazuje się powrót dziecka do miejsca stałego pobytu" – wyjaśnia Marek Michalak. Prosi Prezydenta o rozważenie możliwości podjęcia prac legislacyjnych w tej sprawie.

RPD: prawa dziecka to nie przywilej>>