To już kolejna interwencja rzecznika w tej sprawie - w wystąpieniu skierowanym do MEN podkreśla, że sposób, a zwłaszcza tempo wprowadzenia reformy, budzą obawy o należyte przestrzeganie praw dziecka.

 - Apelowałem, że skoro proponowana reforma dotyczy bezpośrednio dzieci, prawo dziecka do wysłuchania i prawo dziecka do swobodnego wyrażania własnej opinii powinno zostać w pełni zrealizowane - podkreśla RPD w wystąpieniu.

RPO: trudniej dostać się do wymarzonego liceum>>

Duże wątpliwości rzecznika budzi pomysł kumulacji dwóch roczników uczniów w roku szkolnym 2019/2020, kiedy to do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej pójdą zarówno absolwenci podstawówek, jak i gimnazjów. Według RPD, zmniejsza to szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły, a w dalszej konsekwencji na wybór zawodu, który chcą w przyszłości wykonywać.

- Rozwój i promocja szkolnictwa zawodowego, a szczególnie szkół branżowych, nie zmienia faktu, że dzieci powinny wybierać drogę rozwoju zgodnie ze swoimi możliwościami i uzdolnieniami – podkreśla Marek Michalak i dodaje, że wspieranie ich działań w tym zakresie przez kreatywnych nauczycieli, przygotowanych do pracy z młodzieżą, daje im możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań oraz zbudowania właściwych relacji społecznych.

– Blokowanie dostępu do – wybranego przez ucznia – kształcenia z powodu ograniczania liczby miejsc w szkołach w ocenie Rzecznika Praw Dziecka może być uznane za niekonstytucyjne, naruszające art. 32 i 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujący wszystkim obywatelom równe traktowanie i równy dostęp do wykształcenia – zauważa RPD.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie!
Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>