RPD: liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkolnych powinna zostać bez zmian

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak negatywnie ocenia proponowane rozwiązania dotyczące zmian przepisów oświatowych w zakresie liczebności oddziału przedszkolnego oraz oddziałów klas I-III szkół podstawowych.

Zdaniem RPD, rezygnacja z określenia liczebności oddziału przedszkolnego może niekorzystnie wpłynąć na organizację zajęć z dziećmi oraz ich bezpieczeństwo.

Wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje, że grupy przedszkolne będą mogły liczyć więcej niż 25 dzieci.

Dodatkowo, Marek Michalak negatywnie odnosi się do proponowanej zmiany dotyczącej liczebności klas na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

"W ocenie Rzecznika, dotychczasowe rozwiązanie, jest rozwiązaniem dobrym, o wprowadzenie którego RPD wielokrotnie wnioskował. Kierując się zasadą, że obowiązujące prawo powinno być spójne, jasne i zrozumiałe, a przede wszystkim biorąc pod uwagę dobro najmłodszych oraz konieczność zapewnienia im właściwych warunków nauki, wychowania i bezpieczeństwa postuluję ponownie, aby został utrzymany dotychczasowy zapis".

W związku z powyższym, Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie debaty w sprawie projektowanych przez resort zmian prawnych, określających dopuszczalną ilość uczniów w oddziale przedszkolnym oraz oddziałach klas I-III szkół podstawowych.

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska, RPE WK

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 29 września 2014 r.

Data publikacji: 29 września 2014 r.