Zaniepokojenie Marka Michalaka budzą: brak dostatecznej liczby biegłych o specjalizacjach dziecięcych, długie terminy oczekiwania na badanie u biegłych sądowych, czy też brak konkretnych specjalistów na listach Prezesów Sądów Okręgowych.
- Czynniki te powodują znaczne przedłużanie postępowań związanych z oczekiwaniem na możliwy termin badania u biegłego jak też długi czas oczekiwania na samą opinię sądową – pisze Rzecznik w wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Niewystarczająca liczba biegłych o specjalizacjach dziecięcych w praktyce powoduje konieczność ustalania przez sąd, który z biegłych z listy podejmie się sporządzenia opinii w sprawie małoletniego. Czas prowadzenia postępowań związku z powyższym ulega znacznemu przedłużeniu, co w ocenie Rzecznika godzi w konstytucyjne prawo rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zawarte w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
Rzecznik zauważa, że niewystarczająca regulacja prawna instytucji biegłych i rozproszenie regulacji już istniejących rzutuje na prowadzenie postepowań sądowych dotyczących orzekania o niepełnosprawności.
- Trzeba uporządkować przepisy prawa w odniesieniu do opinii biegłego umożliwiających realizację praw małoletnich do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie – uważa Marek Michalak.
W ocenie Rzecznika konieczne jest pilne wprowadzenie do polskiego porządku prawnego kompleksowej ustawy, która w sposób wyczerpujący uregulowałaby zagadnienie funkcjonowania biegłych sądowych.

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł