Resort edukacji odpowiada na kolejne pytanie dotyczące pomocy uczniom niepełnosprawnym. Tym razem chodzi o rodzaj orzeczenia, które jest potrzebne, by skorzystać z prawa do bezpłatnego transportu.

Orzeczenie do celów edukacyjnych

W odpowiedzi na interpelację poselską Marzena Machałek, wiceminister edukacji, wyjaśnia, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu wydawane w celach innych niż edukacyjne nie stanowią podstawy objęcia dziecka kształceniem specjalnym.

Uprawnienie przysługuje także uczniom, którzy uzyskali orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wynika z tego, że zgodnie z przepisami Prawa oświatowego innego rodzaju orzeczenie nie daje uczniowi prawa do bezpłatnego przejazdu.

Przepisy ustawy - Prawo oświatowe dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych od początku budzą spore wątpliwości.

Pieniądze dla opiekunów

Problematyczna jest zwłaszcza kwestia dofinansowania przejazdu opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Jak orzekł niedawno Sąd Okręgowy w Krakowie, gmina ma zwracać rodzicowi koszt nie tylko dowiezienia do szkoły i odwiezienia z niej dziecka z niepełnosprawnością, ale także powrotu samego rodzica ze szkoły oraz dojazdu do niej po dziecko. O taką interpretację przepisów zabiegał rzecznik praw obywatelskich.

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>