Dotację celową na podręczniki i pomoce szkolne jednostki samorządu terytorialnego dostały w tym roku po raz pierwszy. Dlatego też Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie opublikowała szczegółowe wyjaśnienia dotyczące klasyfikacji wydatków.

Rozliczenie dotacji na podręcznik do 15 stycznia>>

Jak wskazuje RIO, wydatki należy klasyfikować: 
- § 424 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
- § 283 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dla szkół podstawowych lub gimnazjów, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Pełna treść pisma>>

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>