"Zaprojektowaliśmy zmiany, które mają na celu stworzenie mechanizmów pozwalających kuratorowi oświaty skutecznie dbać o jakość wszystkich usług oferowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poprzez wprowadzenie obowiązku posiadania przez nie akredytacji. Dotyczy to zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych." - podkreśla MEN w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Eksperci: reforma oświaty wymaga dodatkowych konsultacji>>

Według resortu zmiany zostały szczegółowo omówione. Z ogromną pieczołowitością MEN podszedł też do przygotowania podstaw programowych dla wszystkich rodzajów szkół - projekt pojawił się w grudniu, a opinie można zgłaszać do 30 stycznia. Ewentualne sugestie resort z pewnością przeanalizuje i wdroży niezwłocznie, bo regulacje gotowe mają być w połowie lutego.

 

Rada Języka Polskiego: podstawa programowa oderwana od rzeczywistości>>