Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 września 2014 r. Jako że stary system informacji oświatowej będzie działał do 2017 r. określono daty przekazywania danych na lata 2014-2016 (dla szkół będą to odpowiednio 30 września i 31 marca w kolejnych latach).
Nowelizacja zmieni również zakres danych wprowadzanych do SIO. Umożliwi m.in. gromadzenie informacji o nowych kategoriach pracowników niepedagogicznych zatrudnianych w szkołach - asystentach edukacji romskiej. Dotychczas zaliczani byli do kategorii pomoc nauczyciela, ale taka kwalifikacja nie pozwalała na precyzyjne określenie ich liczby. Do SIO trafią także dane o zatrudnianych asystentach nauczyciela oraz asystentach wychowawców świetlicy.
Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przekazywanie zestawień zbiorczych drogą elektroniczną. Nowe brzmienie przepisu pozwoli użytkownikowi wybrać sposób przekazywania tego dokumentu.

Pełna treść projektu rozporządzenia>>

Polecamy: Mniej błędów w nowym SIO