- W XXI wieku struktura państwa ulegnie diametralnej zmianie. Państwo przestaje być aż tak potrzebne, jak we wcześniejszych wiekach. Przestrzeń społeczna, w której żyjemy – i to jest bardzo ważne właśnie dla szkoły – jest zupełnie inna od dotychczasowej. Szkoła, jako jeden z najważniejszych elementów tkanki społecznej, nie może żyć ignorując ten fakt. Podobnie ministerstwo edukacji – jest być może potrzebne, ale w zupełnie innej postaci niż dzisiaj – podkreśla prof. dr hab. Łukasz Turski, fizyk, popularyzator nauki, publicysta, współtwórca Centrum Nauki Kopernik, gość EDU Trendów 2013. I dodaje:
– Nowa struktura musi zostać wypracowana oddolnie, jako efekt przemian, a nie ich początek, np. nowa szkoła powinna zmienić stosunek rodzic-uczeń. Szkoła nie może być ciągle traktowana jak przechowalnia dzieci. Tego ministerstwo – jak to się kiedyś mówiło – nie zrobi za Chiny Ludowe. W nowej szkole również nauczyciel będzie inny. I to wszystko musi się odbywać jednocześnie.

Edu Trendy 2013 odbędą się w dniach 26-27 września na Stadionie Narodowym. Z pełnym programem można zapoznać się na stronie www.edu-trendy.pl>>