Najnowsza publikacja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – Edukacja w zarysie – 2009, wskaźniki OECD (Education at a Glance 2009, OECD Indicators)  - jest już dostępna na stronie internetowej OECD. Tegoroczna edycja skupia się na dalszym rozwoju systemów edukacji, w rezultacie którego w 2007 roku  nastąpiło podwojenie liczby absolwentów szkół wyższych w porównaniu z połową lat dziewięćdziesiątych. Ponadto zwraca szczególną uwagę na efektywność inwestowania (procesy edukacyjne, ich finansowanie oraz wyniki), co w dobie kryzysu gospodarczego oraz ograniczonej dostępności zasobów ma niezwykle  istotne znaczenie, dostarczają informacji dotyczących wpływu inwestowania w kapitał ludzki na uzdrowienie gospodarcze. Education at a Glance dostarcza bogaty, porównywalny oraz aktualny wachlarz wskaźników, według których, zdaniem profesjonalistów, należy mierzyć międzynarodowo obecny stan edukacji.
Wskaźniki są zgrupowane tematycznie z towarzyszącymi im informacjami dotyczącymi kontekstu politycznego oraz interpretacji danych.  W tegorocznej publikacji Education at a Glance  zawarto 25 wskaźników zgrupowanych wokół następujących tematów:
A. Wyniki instytucji edukacyjnych oraz efekty kształcenia
B. Zasoby finansowe i kapitał ludzki inwestowany w edukację
C. Dostęp do edukacji, uczestnictwo oraz postęp
D. Cechy charakteryzujące systemy edukacji.
W publikacji można znaleźć odpowiedź m. in. na pytania:
 - W jakim stopniu osoby dorosłe uczestniczą w edukacji?
 - Jak wielu uczniów kończy szkoły na poziomie średnim oraz rozpoczyna studia na poziomie wyższym?
 - Czy uczestnictwo w edukacji ma wpływ na uczestnictwo w rynku pracy?
 - Jakie są ekonomiczne korzyści edukacji?
 - Jakie są wydatki na ucznia/studenta?
 - Jaka część PKB jest wydawana na edukację?
 - Jaki jest udział wydatków publicznych i prywatnych w edukacji?
 - Na jakie zasoby i usługi wydaje się środki finansowe przeznaczone na edukację?
 -  Ile czasu uczeń spędza w szkole na nauce?
 -  Jaki jest stosunek liczby uczniów do nauczycieli oraz jak liczne są klasy?

źródło: MEN, 8 września 2009r.