Poselski projekt poprawek do ustawy o systemie oświaty ma w sposób jednoznaczny określić zadania szkoły w zakresie obowiązku prowadzenia bibliotek. Projekt zakłada, że każda szkoła publiczna prowadzi „bibliotekę szkolną - centrum informacji", czyli interdyscyplinarną pracownię szkolną, która nie tylko kształtuje postawy czytelnicze, ale też przygotowuje do świadomego poszukiwania i wykorzystywania informacji. „Należy przeciwdziałać wszelkim próbom likwidacji bibliotek szkolnych, w tym również zakamuflowanym - przekształceniom w biblioteki publiczne" – napisali posłowie w uzasadnieniu do nowelizacji.
Projekt przewiduje jednak, że w miejscowościach położonych na terenie gmin, w których nie ma ani jednej biblioteki publicznej, biblioteka szkolna będzie mogła pełnić jej funkcję.
„Po godzinach pracy szkoły biblioteka szkolna może pełnić funkcję biblioteki publicznej w przypadku, gdy na terenie gminy nie funkcjonuje biblioteka publiczna" - taki zapis miałby znaleźć się w ustawie o systemie oświaty.
Autorzy projektu zaznaczają, że niedopuszczalne jest, by w oparciu o bazę, zasoby, kadrę bibliotek szkolnych, gminy czyniły oszczędności i ograniczały w ten sposób rozwój sieci bibliotek publicznych.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 6.10.2010 r.