Według Związku Nauczycielstwa Polskiego oznacza to, że dyrektorzy będą przydzielać pedagogom więcej zajęć.
Już od 1 września 2016 r. nauczyciele nie będą mieli obowiązku przepracowania dwóch dodatkowych godzin. Część ekspertów obawia się, że reforma znacznie ograniczy liczbę zajęć pozalekcyjnych, które często przydzielano pedagogom, by odpracowali tzw. godziny karciane.
"Zmiana ta nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole. Za realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły odpowiada dyrektor danej szkoły." - uspokaja resort edukacji w uzasadnieniu.
Dodaje, że godziny karciane i tak nie przynosiły szkołom wielu korzyści, ponieważ były realizowane w sposób nieracjonalny i prowadziły do sporów wśród pracowników placówki.
Zapisy te krytykował ZNP, który podnosił, że taka wykładnia da dyrektorom możliwość przydzielania nauczycielom większej liczby zajęć niż przed zmianą.
"Ministerstwo nie zmieniło kluczowego punktu projektu ustawy, czyli nowego art. 42 Karty Nauczyciela ("godziny karciane")" - informuje "Głos Nauczycielski". - Taki kształt przepisu może doprowadzić do sytuacji, że dyrektor zamiast dotychczasowych 2 godzin karcianych będzie mógł zmusić nauczyciela do realizacji nawet 22 godzin zajęć opiekuńczych i wychowawczych." - ostrzega (cały tekst).

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł