Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników. W projekcie proponuje się zmiany wynikające z konieczności dostosowania przepisów regulujących dopuszczanie do użytku szkolnego programów i podręczników do przepisów znowelizowanej w kwietniu 2007 r. ustawy o systemie oświaty a także zmiany mające na celu usprawnienie procedury dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. MEN chce uprościć procedurę dopuszczania podręczników do użytku m.in. zmniejszając liczbę wymaganych recenzji. Projekt uwzględnia ponadto zmiany wynikające z wprowadzenia, z dniem 1 września 2009 r. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I szkół podstawowych i klasach I gimnazjum.
W rozporządzeniu znalazł się zapis, że podręczniki muszą być wydawane w miękkich oprawach i możliwie na jak najcieńszym papierze. Resort chce, zmniejszając wagę książek, ulżyć uczniom, których tornistry ważą po kilka kilogramów.
Wydawcy podchodzą do tego zapisu sceptycznie. – Ze względu na koszty niemal nie wydaje się podręczników w twardych oprawach. Papier nie może być zbyt cienki, bo wówczas druk z jednej strony przebija na drugą i książka jest nieczytelna – wyjaśnia Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki.
 
Źródło: MEN, 2.12.2008 r., Rzeczpospolita, 4.12.2008 r.