Jak podkreślił profesor, najważniejsze jest przede wszystkim skupienie się nad rozwojem i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż właśnie do 4. roku życia następuje największy rozwój mózgu. Należy poświęcać dziecku czas i uwagę oraz dostarczać mu jak najwięcej nowych doświadczeń i wyzwań. Rozwojem mózgu możemy sterować przez całe życie, koncentrując się na odpowiednich działaniach stymulujących tworzenie się nowych połączeń neuronalnych.
- Procesy neurorozwojowe przyspieszać możemy, zmuszając mózg do wysiłku poprzez: bombardowanie nowymi wrażeniami wymagającymi odpowiedzi (wzbogacone środowisko), wysiłek fizyczny, restrykcje kaloryczne, wysiłek intelektualny – podkreślał prelegent.
Jednocześnie podkreślił, że do czynników bardzo negatywnie wpływających na kondycję mózgu należą przede wszystkim różnego rodzaju traumy, stres oraz brak snu. W odniesieniu do uczniów profesor zwrócił również uwagę na ważny aspekt związany ze zmianą środowiska edukacyjnego: - Zmiana szkoły może być dla ucznia trochę niemiła, może być nawet zdarzeniem traumatycznym, ale to na pewno rozwija mózg, bo zmusza do tego, by się adaptować do nowej sytuacji.

Anna Jakubiec

Każde wspomnienie zmienia mózg>>