- Ustawa o pieczy zastępczej nie zawiera szczegółowych przepisów określających np., czy z tymi osobami trzeba podpisać nowe umowy, czy dać wypowiedzenia zmieniające – mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Barbara Szczygielska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, pod który podlegają dwa domy dziecka zatrudniające 19 wychowawców na podstawie karty i 6 będących pracownikami samorządowymi. Pracownicy domów dziecka zastanawiają się też, czy mogą starać się przed sądem pracy walczyć o utracone uprawnienia, np. z tytułu obniżenia im pensji.
– Takie roszczenia nie będą miały uzasadnionej podstawy, gdyż zmiana wynagrodzenia będzie wynikać wprost ze zmiany przepisów ustawowych dookreślających warunki zatrudnienia – wskazuje prawnik.