Do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 170 000 osób w 201 kwalifikacjach (z tego ponad 22 800 osób w 174 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a  do części praktycznej ponad 201 000 osób w 202  kwalifikacjach.
Egzamin składa się z dwóch części – testu pisemnego (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).
Warunki zdania egzaminu:
- część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
- część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Staż adaptacyjny mniej zależny od kuratora>>

 

Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?
Tomasz Garstka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł