Spora część opinii zgłoszonych w ostatniej turze konsultacji dotyczyła kwestii formalnych, związanych z udostępnianiem podręcznika. Ustawa oświatowa nakłada na szkołę podstawową i gimnazjum m.in. obowiązek nieodpłatnego wypożyczania uczniom darmowych podręczników i pomocniczych materiałów edukacyjnych w wersji papierowej. Niewywiązywanie się przez szkoły z tego obowiązku jest nieprawidłowością, którą należy zgłosić do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty. - przypomina resort.

MEN: dzieci mają korzystać z elementarza, a nie go podziwiać>>

MEN chwali się również, że do szkół, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, podręcznik trafił również w wersjach zaadaptowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to: pierwsza część podręcznika dla dzieci niewidomych, składająca się z 8 części zapisanych w alfabecie Braille'a, podręcznik zaadaptowany dla dzieci słabowidzących oraz podręcznik dla dzieci mających trudności w uczeniu lub komunikowaniu, uzupełniony o płytę z nagraniami w polskim języku migowym. Więcej>>

Wydawcy pomogą w dystrybucji "Naszego Elementarza">>

Reforma podręcznikowa będzie jednym z tematów XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół>>