O działalności w roku ubiegłym oraz planie działań na rok 2009 rozmawiali w Berlinie członkowie Rady „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”. Od 18 lat w spotkaniach młodzieży wzięły już udział prawie dwa miliony Polaków i Niemców. Corocznie w spotkaniach polsko-niemieckich uczestniczy ponad 130 tysięcy młodych ludzi. W  2008 organizacja dysponowała budżetem w wysokości ponad 9,5 miliona euro, tworzonym corocznie z równych wpłat rządu polskiego i niemieckiego.
W 2009 roku – roku wielu rocznic historycznych, które akurat w polsko - niemieckim kontekście mają szczególne znaczenie – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży szczególną wagę przywiązywać będzie do projektów związanych z historią.
Ogłoszony został już konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Zachować pamięć”. Ma on wyłonić najciekawsze projekty poświęcone historii. Organizacja planuje wydanie publikacji „Polska-Niemcy. Wojna i pamięć”, która będzie prezentowana w obu krajach. W jej tworzenie zaangażowani są naukowcy, historycy i pedagodzy z Polski i Niemiec. Materiały w niej zawarte mają stać się pomocą dla nauczycieli, animatorów i organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży przy realizacji projektów. Publikacja ma być na tyle uniwersalna, aby znalazła zainteresowanie szerszej publiczności w obu krajach, a przez to ma przybliżyć zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, tematykę związaną z drugą wojną światową. W ramach imprez otwartych dla publiczności książkę przedstawią jej wydawcy i recenzenci. Ponadto PNWM zaprezentuje swą działalność przy okazji różnych uroczystości rocznicowych w obu krajach,
 
Źródło: MEN, 31.03.2009 r.