Według raportu „Pracodawcy Podkarpacia 2013” zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wynika, że za najsłabszą stronę absolwentów pracodawcy uznali niewystarczającą wiedzę praktyczną oraz niedostateczne doświadczenie zawodowe.
W raporcie pracodawcy deklarują, że mają świadomość konieczności przyuczenia absolwenta, tak jak zresztą każdego nowego pracownika, do piastowania danego stanowiska, jednak wymagają, by osoby nowoprzyjęte posiadały bazową wiedzę i umiejętności.
Odpowiedzią na potrzeby zatrudnieniowe pracodawców jest projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
- Obserwujemy zmianę postrzegania absolwentów przez pracodawców. Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, wzmocnienie praktycznych umiejętności uczniów i uczennic zaczyna procentować. Cieszy nas również fakt, że coraz więcej dużych podkarpackich firm angażuje się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi – podkreśla Tomasz Czop, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Doświadczenia firm pokazują, że we współpracy z sektorem nauki, najlepiej sprawdza się podejście systemowe. W ten sposób organizacja buduje wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy w otoczeniu społecznym, co przyciąga do niej najlepszych, potencjalnych pracowników.
Przedsiębiorcy najmocniej zaangażowani we współpracę z podkarpackimi szkołami mogą ubiegać się o honorowy tytuł Biznes Klasy. Więcej na ten temat>>

Źródło: WUP Rzeszów, stan z dnia 26 marca 2014 r.

Polecamy: Współpraca z pracodawcami lekarstwem na kryzys zawodówek