Obywatelski projekt ustawy „o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego” wniesiono w 2009 roku. Zakładał on przyznanie 49 proc. ulgi - przy przejazdach pociągami ekspresowymi, a nie tylko osobowymi i pospiesznymi – uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom do 26 roku życia.

Zgodnie z projektem przejazdy takie miałyby odbywać się na podstawie nie tylko imiennych biletów miesięcznych, ale także jednorazowych. Według proponowanych propozycji ulgowe przejazdy miałyby dotyczyć również przejazdów autobusami zwykłymi i przyspieszonymi na podstawie biletów jednorazowych, a nie tylko biletów imiennych.

Projekt przygotowano w 2009 roku, wtedy też w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie. Potem został on skierowany do jednej z sejmowych podkomisji. W środę w Sejmie zaprezentowano go po raz drugi w ramach tzw. pierwszego czytania. "To co się stało z tym obywatelskim projektem pokazuje patologię polskiego systemu parlamentarnego. Ten projekt został przetrzymany w "zamrażarce" podkomisji przez ponad 2,5 roku" - zaznaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Antoni Kamiński.

 W styczniu 2011 roku studenci i m.in. słuchacze kolegiów nauczycielskich uzyskali prawo do ulgi 51 proc. na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych, a pociągami ekspresowymi tylko na podstawie biletów jednorazowych.

"Mam wrażenie, że przywrócenie tych ulg (przez Platformę Obywatelską - PAP) to była tylko i wyłącznie akcja wyborcza. Były wybory w 2010 i 2011 roku, a niestety obawiam się, że w następnym roku tych ulg dla studentów nie będzie - bo kolejny rok nie będzie już rokiem wyborczym. Obawiamy się, że te ulgi zostaną znowu zmniejszone. Dlatego w żaden sposób nie wycofujemy, ani nie zmieniamy tego projektu" – powiedział reprezentujący Komitet Inicjatywy Ustawodawczej poseł Marcin Mastalerek.

"Jeżeli komukolwiek w Platformie Obywatelskiej w najbliższym czasie przypomni się, że trzeba te ulgi zmniejszyć to zawsze w komisji czy podkomisji będzie nasz obywatelski projekt pod którym podpisało się 150 tysięcy wyborców" - dodał Mastalerek.

Jak powiedziała podczas sejmowej dyskusji posłanka PO Monika Wielichowska projekt ustawy przygotowanej w 2009 roku nie odpowiada aktualnemu stanowi prawnemu. Wobec obowiązującej studentów 51 proc. zniżki projekt ustawy może być rozpatrywany jedynie w zakresie podwyższenia wysokości ulgi przysługującej dzieciom i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej do ukończenia 24 roku życia.

"Projektowane przepisy przy przejazdach pociągami ekspresowymi na podstawie biletów miesięcznych byłyby de facto przepisami nie mającymi zastosowania w praktyce, ponieważ nie jest prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych na te pociągi" - wyjaśnił posłanka PO.

Zaznaczyła, że przy przejazdach autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów jednorazowych przepisy stanowiłyby rozwiązanie precedensowe. "Od wejścia w życie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku ani wcześniej, uczniowie i studenci nie posiadali uprawnień do korzystania z ulg ustawowych przy przejazdach komunikacją autobusową na podstawie biletów jednorazowych" - powiedziała Wielichowska i w imieniu klubu PO zgłosiła wniosek o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy.

Głosowanie nad odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy odbędzie się w bloku głosowań bieżącego posiedzenia Sejmu.

(PAP)

ekr/ abe/