W środę 9 września Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziły pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy oświatowej.
Projekt zakłada, że gminy, które finansują dziecko w przedszkolu niepublicznym w drugiej gminie, nie będą musiały przeznaczać na nie wyższej dotacji, niż gdyby chodziło do przedszkola na terenie gminy, w której mieszka. Zgodnie z nim, wskaźnik procentowy, według którego ustala się wysokość kosztów refundowanych przez gminę zobowiązaną, nie może być wyższy niż wskaźnik przyjęty przez tę gminę na potrzeby dotowania przedszkoli niepublicznych znajdujących się na jej terenie. Zmienione przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.
Projekt ustawy został przygotowany w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r., w którym Trybunał orzekł, że przepis art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nadmiernie ogranicza samodzielność finansową gmin, których mieszkańcy korzystają z edukacji przedszkolnej poza granicami terytorialnymi własnych wspólnot.
Projekt trafił do sejmowej komisji nadzwyczajnej.

źródło: Serwis Samorządowy PAP, 12 września 2009r.