Karane ma być także pozwalanie dziecku na zbieranie cukierków - opiekunowi grozić będzie kara aresztu na okres nie krótszy od 10 dni. Pomysłem zajmą się członkowie komisji petycji.

Magia, stwory i horrory - posłanka PiS walczy z Halloween w szkołach>>

 

CIS: nie można odmówić nadania biegu petycji

W odpowiedzi na artykuł "Rzeczpospolitej" na ten temat, Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że nie można odmówić nadania biegu petycji. - Także urzędnicy Kancelarii Sejmu przy pracy nad przedkładanymi przez obywateli propozycjami zajmują się kwestiami proceduralnymi, a nie oceną ich treści - zaznaczono w odpowiedzi. - W odpowiedzi na wyrażoną w artykule wątpliwość, dotyczącą zasadności nadania biegu tego typu inicjatywie, CIS podkreśla, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, petycja jest pozostawiana bez rozpatrzenia wyłącznie w sytuacji, gdy nie spełnia ściśle określonych wymogów formalnych: złożenia petycji w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję, wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, oznaczenia adresata petycji i wskazania przedmiotu petycji - tłumaczy CIS.

 

 


 

Komisja sejmowa zajmie się petycją i wystąpi o opinię do Biura Analiz Sejmowych oraz wyznaczy posła referenta, który będzie zajmował się projektem. - Gdy jest już opinia BAS-u i wyznaczony poseł referent, to na posiedzeniu komisji jest przedstawiona petycja i komisja rozstrzyga, co dalej: czy petycję oddala, czyli nie uwzględnia żądania w petycji, czy występuje z dezyderatem, czy z projektem ustawy - wyjaśnił przewodniczący komisji petycji Sławomir Piechota. Dodał, że na rozpatrzenie petycji komisja ma od trzech do sześciu miesięcy.

 

Grzech śmiertelny i możliwość opętania

Petycja zawiera także pomysły na egzekwowanie nowych przepisów - zajmować ma się nie tylko prokuratura i policja, ale także specjalnie powołany organ - Komisja ds. wykonywania postanowień ustawy o wspieraniu tradycji narodowych RP. Każda komórka Komisji złożona miałaby być z co najmniej 7 kontrolerów, których zadaniem byłoby monitorowanie sytuacji w danym regionie pod kątem występowania negatywnych zjawisk (czyli chodzenia po domach i żądania cukierków).

 


 

Według projektu, kontroler komisji miałby prawo wylegitymowania każdej osoby fizycznej "jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego wykonania postanowień tej ustawy. Może on także zwracać się w tej sprawie do funkcjonariuszy Policji oraz innych służb mundurowych ima w tym zakresie pełną swobodę".

- Są takie elementy amerykańskiej popkultury, które raz za razem wdzierają się do niegdyś konserwatywnej kulturowo Polski. Wcześniej św. Mikołaj został zastąpiony przez zlaicyzowaną maskotkę Coca-Coli, następnie walentynki wyparły wspomnienie św. Walentego, a teraz Halloween próbuje młodemu pokoleniu wywrócić w głowie sens uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego - zauważają autorzy petycji. - Jak wiemy, wróżby to grzech śmiertelny przeciw Panu Bogu, który jest jedynym Panem Czasów. Nie wolno próbować wcielać się w Jego rolę i próbować odkrywać przyszłość, którą zaplanował. Otwieranie się zaś na duchy to zabawa z diabłem w chowanego, ale na takich zasadach, że jedynie człowiek szuka, a diabeł pozwala się znaleźć - dodają (pis. oryg). Tłumaczą, że rośnie liczba opętań i schorzeń psychicznych i taki zakaz pomoże zapobiegać temu zjawisku.