O postępach prac nad rządowym podręcznikiem opowiadały Joanna Berdzik i Ewa Dudek.
- Spotkania z dyrektorami wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli to tylko jeden z elementów działań związanych z wdrożeniem darmowego podręcznika dla klas pierwszych. Kolejne to m.in. spotkania informacyjne wojewódzkich placówek z dyrektorami szkół (ok. 13 500 osób), a także spotkania informacyjno-metodyczne dla nauczycieli – mówiła Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej. - Wszystko po to, by nauczyciele byli przygotowani do pracy z elementarzem – dodała.
Uwagi do elementarza można nadsyłać do 30 kwietnia 2014 r. Z projektem można zapoznać się tutaj>>

Polecamy: Rządowy podręcznik nauczy czytać całe wyrazy

Reforma ws. rządowego podręcznika będzie jednym z głownych tematów III zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>